Daily gas consumption maximum


Zákazníkom, ktorí sú veľkoodberateľmi plynu, ponúkame systém na sledovanie denného maxima odberu plynu a taktiež reguláciu spotreby plynu. Pripojením k prepočítavaču odobratého normovaného množstva plynu sa získavajú údaje o okamžitej spotrebe a celkovom odobratom množstve. Zákazník, resp. obsluha na velíne, sleduje počas dňa situáciu v odbere plynu a vďaka poskytovaným údajom je schopná zasiahnúť včas, pokiaľ by hrozilo odobratie väčšieho množstva plynu v intervale 24 hodín, ako je objednané. V prípade prekračovania optimálneho množstva v priebehu intervalu je obsluha upozornená zvukovým signálom.

Regulačné zásahy prevádza zákazník (obsluha) buď ručne, alebo v prípade, ak to technológia dovoľuje, je možná aj automatická regulácia.

Začiatok meraného intervalu je možné nastaviť, a to nielen hodinu začiatku intervalu v rámci dňa (štandardne 8:00), ale aj začiatok fakturačného mesiaca je možné stanoviť na ľubovoľný deň v mesiaci.

Súčasťou software pre sledovanie a reguláciu denného maxima odberu plynu je aj štatistický a reportovací modul, pomocou ktorého je možné identifikovať dni s najväčšou spotrebou plynu, rozloženie spotreby v čase, príp. po smenách, tabuľkové a grafické prezentácie dát a je možné vytvárať komplexné reporty o spotrebe plynu.

Sledovanie odberu plynu môže byť súčasťou komplexného energetického dispečingu.


Click to enlarge