Referencie


Rok
Firma, sídlo
Stručný popis
2010
Dopravný podnik mesta Košice
Prenos dát z výhybiek elektrickej trakcie
po GSM
2010
Dopravný podnik mesta Košice
Dekompenzácia meniarní elektrickej
trakcie po GSM
2010
TREVES Slovakia, s.r.o.
Regulácia spotreby el. energie
2010
STYROBAL s.r.o., Košice
Regulácia spotreby el. energie
2010
ELBAT pre UFT Galvanik,Brzotín
Regulácia spotreby el. energie
2010
MART BT s.r.o. pre Obec Široké
Snímanie a vizualizácia stavu a prietoku
vody zo zdroja pitnej vody
2010
HRIVIS group, s.r.o. , Bratislava
Automatický zber dát z meradiel,
polyfunkčný objekt Dunajská, Bratislava
2010
ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o., Martin
Regulácia spotreby el. energie
2010
BUKÓZA Energo s.r.o., Hencovce
Dodávka a montáž VN elektromerov
tr. presnosti 0,5
2010
ABRISO SK s.r.o., Čečejovce
Regulácia spotreby el. energie
2009
CRAEMER s.r.o., Liptovský Mikuláš
Monitorovanie a regulácia denného maxima
spotreby plynu
2009
SPP, Bratislava
Monitorovanie a vizualizácia stavu
technológií Dátového centra Bratislava
2009
Siemens s.r.o., pob. Košice
Meranie a regulácia spotreby el. energie
2009
SPP, Bratislava
Monitorovanie a vizualizácia stavu
technológií Dátového centra Nitra
2009
Syráreň BEL Slovakia, Michalovce
Rozšírenie regulácie spotreby el. energie
2009
GLOBUS s.r.o., Zvolen
Meranie a regulácia spotreby el. energie
2009
Tatranské lanové dráhy, Tatr.Lomnica
Rozšírenie regulácie spotreby el. energie
2009
Carmeuse Slovakia, lom Včeláre
Meranie a regulácia spotreby el. energie
2009
Energo Controls pre Váhostav SK, Žilina
Meranie a regulácia spotreby el. energie
2009
Schneider electric Slovakia
Výroba rozvádzača a konfigurácia
frekv. meniča
2009
Žilinská teplárenská a.s.
Rozšírenie energetického dispečingu
2009
HOBES Slovakia, Trebišov
Meranie a regulácia spotreby el. energie
2009
Hotel Gloria Palac, Košice
Kompenzácia jalovej energie
2009
SIEMENS, s.r.o., pre
Continental Matador Púchov
Komunikácia stavu VN rozvodne
na nadradený systém
2009
KRUŠGEO.SK, s.r.o., Nižný Klátov
Meranie a regulácia spotreby el. energie
2009
Obchodné domy Prior-stred, Partizánske
Meranie a regulácia spotreby el. energie
2008
ABB s.r.o. pre Tatranské
Lanové Dráhy, T. Lomnica
Meranie a regulácia spotreby el. energie
2008
Psychiatrická nemocnica Michalovce
Meranie a regulácia spotreby el. energie
2008
ENVIRAL, s.r.o., Leopoldov
Meranie stavov vývodov VN rozvodne
2008
BUKOCEL, a.s., Hencovce
Rozdelenie impulzov hl. elektromerov
2008
Siemens s.r.o. pre Continental
Matador Púchov
Monitorovanie stavu kompresorovne
2008
Schneider ElectricSlovakia
pre Eustream/SPP a.s.
Výroba deblokačných skriniek
pre tranzitný plynovod
2008
Landis+Gyr pre GEON s.r.o.,
Bratislava
Diaľkový zber dát o spotrebe el. energie
v bytovom dome Ružinovské centrum, BA
2008
Klimasoft s.r.o. pre
Slovenské Liečebné Kúpele Piešťany
Energetický dispečing sledovania
a regulácie spotreby el. energie
2008
TGM INVEST s.r.o., Tatranská Kotlina
Inštalácia merania a regulácie jal. energie
malej vodnej elektrárne
2008
ASURE, Žilina pre VURAL
Žilina a VURAL Bytča
Energetický dispečing sledovania
a regulácie spotreby el. energie
2008
Schneider Electric Slovakia
pre SPP a.s.
Retrofit relé RP92
2008
Komes s.r.o., Rozhanovce
Meranie spotreby el. energie
2008
A2B, Žilina
Systém regulácie spotreby el. energie
2008
Martech s.r.o. pre strojárne
BOHLER, Martin
Energetický dispečing sledovania
a regulácie spotreby el. energie
2008
Letisko Poprad-Tatry
Energetický dispečing sledovania
a regulácie spotreby el. energie
2007
Landis+Gyr, s.r.o.
Dodávka a montáž diaľkového odpočtu
elektromerov v ZŠ Piešťany
2007
PRIMA POPRAD, s.r.o.
Energetický dispečing sledovania
a regulácie spotreby el. energie
2007
INTOCAST Slovakia, Bočiar
Energetický dispečing sledovania
a regulácie spotreby el. energie
2007
KOMTERM a.s., Nižná na Orave
Rekonštrukcia 5ks rozvádzačov
na kompenzáciu jalovej energie
2007
M.Č.B. Projekty pre tehelňu
Wienerberger Zl. Moravce
Energetický dispečing sledovania
a regulácie spotreby el. energie
2007
Kerko a.s., závod Michalovce
Rozšírenie a úprava energetického
dispečingu elektriny a plynu
2007
COMPEL rail, Martin - Vrútky
Dodávka a montáž regulácie jalovej energie
2007
PPA Energo s.r.o. pre
Slovak Telecom (TKB Košice)
Dodávka elektromerov Landis+Gyr
a technológie na meranie vizualizáciu a
reguláciu spotreby el. energie
2007
SWS, s.r.o., Vojany
Dodávka a montáž fakturačného merania
a regulácie spotreby el. energie
2007
Neurodynamics, Holandské Antily
Energ. dispečing sledovania spotr. a kvality
el. energie s autom. alarmovaním a reportovaním
2007
Letisko Košice –
Airport Košice, a.s.
Energetický dispečing sledovania
a regulácie spotreby el. energie
2007
LYNX, s.r.o.
Dodávka vizualizačného a informačného
systému
2007
Siemens s.r.o. pre Matador
Continental Púchov
Vizualizácia stavov ochrán 6kV rozvodne
2007
ABB s.r.o. pre Enviral Hlohovec
Energetický dispečing,
zber dát spotrieb energií
2007
Energy Pro pre AVC Čadca
Rekonštrukcia meraní spotreby el. energie
2007
Faurecia Slovakia
Meranie spotreby energie vstrekovacieho lisu
2007
Energy Pro pre Matador
Automotive Bratislava
Rekonštrukcia osvetlenia výrobných hál,
2.etapa
2007
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Energetický dispečing, zber dát o odbere
energií po celom území mesta
2006
Slovenské elektrárne, a.s.
Landis+Gyr
Zabezpečenie ochrany komunikácie
a prenosu dát
2006
Kostol Zlatá Idka
Elektronické riadenie prevádzky kostolných zvonov
2006
Dalkia Kráľovský Chlmec
Riešenie a inštalácia riadenia tlaku
úžitkovej vody pomocou frekvenčných meničov
2006
Dalkia Kráľovský Chlmec
Riešenie a inštalácia riadenia obehových
čerpadiel pomocou frekvenčných meničov
2006
Meander Park Oravice
Kompenzácia jalovej el. energie
2006
SPP,a.s.
Moduly merania spotreby el. energie
na kompresorových staniciach tranzitného plynovodu
2006
Energy Pro pre Matador
Automotive Bratislava
Rekonštrukcia osvetlenia výrobných hál
2006
Energy Technologies pre
CS Bitunova Zvolen
Kompenzácia jalovej el. energie
2006
Energy Technologies pre
Matador Automotive Bratislava
Meranie a vizualizácia odberu plynu
2006
VA TECH ELIN EBG Žilina
pre Vacuumschmelze Horná Streda
Energetický dispečing sledovania
a regulácie spotreby el. energie
2006
MART SK s.r.o. pre Syráreň
BEL Michalovce
Energetický dispečing sledovania
spotreby el. energie
2005
Energy Technologies pre Matador
Automotive Bratislava
Energetický dispečing sledovania spotreby el. energie
2005
Tento a.s.
Snímanie prietokov vzduchu, plynu a pary
2005
TS Geotherm Nižná
Riešenie a inštalácia riadenia čerpadiel
vody pomocou frekvenčných meničov
2005
Vojenská zotavovňa Smrekovica
Energetický dispečing sledovania odberu
elektrickej energie a regulácie kWmax
2005
Neurodynamics, Holandské Antily
Energetický dispečing sledovania spotreby
elektrickej energie v supermarkete (ostrov Curacao)
2005
Kerko – dlaždice a.s.,Michalovce
Systém sledovania odberu elektrickej
energie – kWmax, hodinové maximá
2005
SERVIS GROUP a.s., pre
Viena s.r.o., Martin
Energetický dispečing sledovania
a regulácie spotreby el. energie
2005
Meander park s.r.o.,
Termálne kúpalisko Oravice
Rozšírenie energetického dispečingu
o podružné merania
2005
Romako s.r.o.
Systém videomonitorovania objektu
cez sieť Internet
2005
PPA Energo s.r.o.
pre Slovak Telecom
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
v Slovak Telecom - TKB Banská Bystrica
2005
ELTEC a.s. pre Slovak Telecom
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie v Slovak Telecom
2005
MART SK, s.r.o. pre Inmart a.s., Bardejov
Systém sledovania a regulácie odberu
elektrickej energie – kWmax, hodinové maximá
2005
Yazaki Wiring Technologies, Michalovce
Systém sledovania odberu elektrickej
energie – kWmax, hodinové maximá
2005
Kinex, a.s., Bytča
Regulácia čerpadiel chladiacej vody
cez frekvenčné meniče
2005
TS Geotherm a.s., Termálne kúpalisko Oravice
Energetický dispečing sledovania odberu
elektrickej energie a regulácie kWmax
2005
Neurodynamics, Holandské Antily
Návrh a dodávka systému na reguláciu
spotreby jalovej energie
2005
Púchovský mäsový priemysel, a.s.
Energetický dispečing na sledovanie
a reguláciu odberu elektrickej energie
2005
AVC a.s., Čadca, prevádzka Raková
Energetický dispečing na sledovanie
spotreby vody a denného maxima odberu plynu
2005
AVC a.s., Čadca, prevádzka Čadca
Energetický dispečing na sledovanie
spotreby el. energie a vody, regulácia kWmax
2005
PPA Energo s.r.o. pre Slovak Telecom
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
v Slovak Telecom - TKB Prešov
2004
Žilinská teplárenská a.s.
Energetický dispečing na sledovanie odberu
elektrickej energie, kWmax a hodinových maxím
2004
VA TECH ELIN EBG SR s.r.o.
Vývoj software modulu pre reguláciu
kWmax a hodinových maxím pre Simatic S7
2004
Tento a.s., Žilina
Rozšírenie energetického dispečingu
o meranie podružných spotrieb elektrickej energie
2004
TS Geotherm a.s., Nižná
Dodávka software na vizualizáciu spotrieb
elektrickej energie
2004
Danfoss s.r.o., Zlaté Moravce
Vývoj a výroba presných ohm metrov
2004
Zlievareň Trnava
Vizualizácia odberu elektrickej energie
cez Ethernet
2004
Euro-Building a.s., Chata Bjornson Jasná
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
2004
Neurodynamics, Holandské Antily
Návrh a dodávka systému na reguláciu
spotreby činnej a jalovej energie
2004
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
2004
Kúpele Vyšné Ružbachy
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
2004
SUNEX-EAST s.r.o., Košice
Dodávka elektronického zabezpečovacieho systému
2004
Laná s.r.o., Žiar nad Hronom
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
2004
Duropack Martin
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
2004
Slovtransgaz Jablonov, tranzitný plynovod
Regulácia kompresorov plynu
2003
Neurodynamics, Holandské Antily
Návrh a dodávka systému na reguláciu
spotreby jalovej energie
2003
ZŠ a MŠ Lužianky
Automatizácia plynovej kotolne
2003
Whirlpool s.r.o., Poprad
Vizualizácia odberu elektrickej energie
cez Ethernet
2003
NÚP Košice
Automatizácia plynovej kotolne
2003
Chemes a.s., Humenné
Vývoj, výroba, dodávka a montáž zar.
na vizualizáciu prietoku odpadových vôd
2003
Kerko a.s., Michalovce
Vývoj software na dohľad denného maxima
spotreby zemného plynu
2003
Pezinské Tehelne a.s.
Vývoj, výroba, dodávka a montáž zar.
na optimalizáciu spotreby vody
2003
Energo Controls s.r.o.,
Žilina Slovnaft a.s
Dodávka a montáž zariadení na vizualizáciu
spotreby zemného plynu
2003
ABB Elektro a.s. pre
Slovenské Telekomunikácie
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
(spolu 4 inštalácie)
2003
Komes, a.s., Rozhanovce
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
2003
Novomanip, a.s., Martin
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
2003
Drevomasív Svidník
Vývoj, výroba, dodávka a montáž zariadení
na dohľad pracovnej disciplíny
2002
Kerko a.s., Michalovce
Dodávka a montáž zariadení
na odpočet plynomeru
2002
City Servis a.s., Košice
Dodávka zariadení na reguláciu spotreby
elektrickej energie
2002
AMT s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Dodávka zariadení na reguláciu spotreby
elektrickej energie
2002
Prakoenerg a.s., Prakovce
Dodávka zariadení na reguláciu spotreby
elektrickej energie
2002
SeVaK, ČOV Lipt. Mikuláš
Dodávka zariadení na reguláciu spotreby elektrickej energie
2002
Pezinské tehelne – Paneláreň,
a.s., Prev. Hencovce
Dodávka zariadení na reguláciu
parametrov pary v autoklávoch
2002
Pezinské tehelne – Paneláreň,
a.s., Prev. Hencovce
Dodávka zariadení na reguláciu spotreby
elektrickej energie
2002
Zlieváreň Zábrež
Dodávka zariadení na meranie a reguláciu
spotreby elektrickej energie
2002
Ing. Porvaz, Michalovce
Dodávka zariadení na reguláciu spotreby
elektrickej energie
2002
Neurodynamics, Curacao,
Netherland Antilles
Dodávka zariadení na reguláciu spotreby
elektrickej energie
2002
Energo Controls s.r.o.,
Žilina Geotherm Nižná
Dodávka systému na monitorovanie
a vizualizáciu spotrieb energií
2002
Romako s.r.o., Košice
Dodávka kamerového monitorovacieho
systému
2002
Rubena Predmier
Dodávka zariadení na reguláciu spotreby
elektrickej energie
2002
ZES s.r.o., Slovenské Telekom.,
vysielač Dubník
Dodávka zariadení na reguláciu spotreby
elektrickej energie
2002
Energo Controls s.r.o.,
Žilina Slovnaft a.s.
Vývoj, dodávka a montáž zariadenia
na automatický odpočet plynomeru
2002
Energo Controls s.r.o., Žilina Syenit Púchov
Dodávka zariadení na meranie a reguláciu
spotreby elektrickej energie
2001
Technická univerzita, Košice
Vývoj a výroba zariadenia na sním. prest.
tepla výmurovky odlievacej pánvy
2001
Romako s.r.o., Košice
Dodávka a montáž elektronického
zabezpečovacieho systému
2001
NsP Humenné, odd. onkológie
Dodávka a montáž komponentov
počítačovej siete
2001
Kovoúprava a.s., Košice
Dodávka a montáž elektronického
zabezpečovacieho systému
2001
Kúpele Piešťany
Dodávka zariadení na reguláciu spotreby
elektrickej energie
2001
KOV-NZPÚ, Novosad
Dodávka systému na kontrolu
strážnej služby
2001
Drevomax s.r.o., Rajec
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
2001
Fracho a.s., Oščadnica
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
2000
X Control plus s.r.o.
OTF a.s., Nižná
Dodávka a montáž zariadení na reguláciu
spotreby elektrickej energie
2000
Technická univerzita, Košice
Vývoj a výroba statického meniča
2000
X Control plus s.r.o., Košice
Slovtransgaz, Jablonov nad Turňou
Dodávka zariadení na snímanie
a vizualizáciu spotrieb energií
2000
Energotech, Bytom, Poľsko
Dodávka know-how a zariadení na
reguláciu spotreby el. energie v priemysle
2000
Energo Controls s.r.o.,
Žilina Tento a.s., Žilina
Dodávka technológie a montáž zariadení
na zber údajov o spotrebe elektrickej energie
1999
Hanke Crimp Technik,
Nemecko, pob. Michalovce
Vývoj a výroba riadiacej elektroniky
krimpovacieho lisu
1999
VSŽ a.s., Košice
Kamerový systém na sledovanie pohybu
nákladných áut na vstupných bránach