Profil firmy


Profil firmy :

Remia s.r.o. bola založená v roku 1997. Sme firma so zameraním na vývoj a výrobu elektroniky. Máme skúsenosti so zabudovanými riadiacími systémami. Väčšina našich produktov je inštalovaná v rôznych priemyselných aplikáciách ako riadiacich jednotkách strojov, systémov na meranie a reguláciu spotreby energií atď.. Remia pracuje hlavne na báze subkontraktingu, pričom poskytuje partnerom riešenia na najvyššej technickej a technologickej úrovni za primerané ceny. Naše technológie umožňujú vytváranie cenovo zaujímavých riešení.

Výrobný program:

Vývoj a výroba sa zameriava predovšetkým na zariadenia, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu alebo sú príliš drahé, pričom často nespĺňajú všetky požiadavky zákazníka. Máme niekoľko skupín produktov, pričom stále pribúdajú nové výrobky:

1.
Regulácia kWmax – monitorovanie a regulácia spotreby elektrickej energie a plynu
2.
Koncentrátory a komunikačné prevodníky vhodné na spájanie rôznorodých meracích a riadiacich systémov do jedného celku
3.
Zber a spracovanie technologických údajov – decentralizované systémy zberu dát o množstve produkcie a spotrebe energií, komponenty pre meranie a reguláciu
4.
Komunikačné moduly na implementáciu sieťového rozhrania Ethernet a protokolov TCP/IP do prístrojov a zariadení iných výrobcov
5.
Riadiace jednotky strojov – mikroprocesorové jednotky na riadenie rôznych zariadeníAplikácie a servis:

1.
Montáž a údržba nami dodávaných zariadení.
2.
Predaj, montáž a údržba elektromerov Landis+Gyr.
3.
Aplikácie frekvenčných meničov a zariadení zo sortimentu Schneider Electric.


Typickou aplikáciou, kde naše produkty nachádzajú svoje uplatnenie, je systém pre meranie spotrieb energií, vhodný hlavne pre priemyselné podniky. Systém pozostáva z niekoľkých úrovní. Na najspodnejšej sú merače sledovaných veličín rôznych výrobcov – väčšinou elektromery, ale aj prietokomery na vodu, plyn a pod.. Musia byť vybavené impulzným výstupom; ten sa pripája ku vstupnému modulu zabezpečujúcemu základné spracovanie impulzov – počítanie a meranie dĺžky. Tieto informácie sa ďalej prenášajú po komunikačnej linke – spravidla RS485 – do koncentrátora, ktorý zabezpečuje ich zhromažďovanie a archiváciu. Na najvyššej úrovni je nadradený systém v podobe programovej nadstavby na PC umožňujúcej vyhodnocovanie nazbieraných údajov. Koncentrátor sa pripája k počítaču sériovou linkou alebo ho možno zapojiť priamo do existujúcej siete Ethernet. To prináša aj možnosť sledovania odberov na ľubovoľnom počítači na sieti pomocou štandardného WWW prehliadača, bez nutnosti inštalácie špeciálneho programu